Vragen aan Moslims

 “Marhaba. Ismi Yakub. “Hallo, mijn naam is Jacob, ik ben blij je te ontmoeten. Ik heb veel moslims ontmoet in Groot-Brittannië en Amerika en andere landen en ik heb met hen gesproken over hun geloof. En de meesten van hen zijn behoorlijk enthousiast over het delen met mij van de overtuigingen van de islam, de leringen van Mohammed in de Koran en waarom ze vinden dat ik het moet geloven. Vaak zullen ze wijzen op zaken als de morele desintegratie van de westerse samenleving, waarmee ik het eens ben en zij zullen nog veel meer opmerken. Ze zullen beweren dat we dezelfde God hebben en er is zelfs op gewezen dat de koran meer over Jezus spreekt dan Mohammed.

Nou is het zo dat ik de koran ook heb gelezen; Ik heb zelfs een Koran in mijn hand. En er wordt daarin meer over Jezus gesproken dan over Mohammed, alleen zijn de dingen die over Jezus worden gezegd, in tegenspraak met wat het Evangelie over Jezus zegt. De Evangeliën zeggen natuurlijk dat Hij God was, dat Hij stierf. De Koran zegt dat Hij niet God was en niet stierf.

Ik spreek niet als een vijand tegen je. Ik spreek tegen jou – althans, dat hoop ik – als een vriend en iemand die de waarheid wil weten. Ik heb geluisterd naar wat moslims over de islam hebben gezegd, waarom ze vinden dat het goed is, waarom ze overtuigd zijn dat christenen, joden en anderen het moeten geloven, waarom het de ware religie is. Nu zijn er natuurlijk meerdere soorten moslims. Er zijn Sunni, er zijn Shi’a, er zijn Baha’i, er zijn Aleywa, er zijn Achmahdi, er zijn de naties van de islam en soefi en zij zullen het op veel fundamentele punten onderling oneens zijn. Hetzelfde zal echter gelden voor het christendom. Je hebt Katholieken, Protestanten – verschillende soorten, Methodisten, Pinkster- en Volle Evangelie en deze zouden het ook vaak ondeling niet eens zijn. Maar wat in het algemeen ‘christen’ wordt genoemd, zal het in wezen eens zijn over de centrale punten dat Jezus God was, die een mens werd om onze zonden te weg nemen, dat Hij aan het kruis stierf en uit de dood opstond om ons het eeuwige leven te geven en dat Hij terug gaat komen. Alle mensen die zeggen dat ze ‘christen’ zijn, zijn het daar in wezen mee eens. ALLE mensen die zichzelf ‘moslims’ noemen, zijn het eens over de vijf pilaren van de islam. Ze zullen het allemaal eens zijn over de inspiratie van de Koran, dat Mohammed de profeet was, dat er volgens hen geen God is behalve Allah en Mohammed zijn profeet en in de vijf zuilen van de islam. Ze zullen het over zaken in de basis allemaal eens zijn. Anderen voegen andere dingen toe over Ali, enzovoort, maar ze zijn het allemaal eens over de basisdingen. De Wahabbisten accepteren niets dat verder gaat dan 950 n.Chr., Maar ze zullen het nog steeds eens zijn over de vijf pilaren, de vijf zuilen van de islam.We weten dat er mensen zijn die cultureel moslim zijn. Ze zijn moslim vanwege hun cultuur, opvoeding, sociale achtergrond, maar zijn mogelijk geen moslims door persoonlijk geloof; het is hun cultuur. In het Westen zien we veel van deze nominale islam en zijn groei. Hetzelfde geldt ook voor het christendom. De meeste mensen die zeggen dat ze christen zijn, zijn christenen door cultuur en niet door persoonlijk geloof. Ik zou mijn moslimvrienden aanmoedigen om te beseffen dat wat waar is voor de islam ook opgaat voor het christendom; niet iedereen die zegt dat hij een moslim is, is ook echt een moslim door zijn/haar persoonlijk geloof, sommigen zijn alleen moslims vanwege hun cultuur. In het christendom is dat eveneens zo en in de seculiere maatschappij zelfs nog meer; zij zijn christenen door hun cultuur.

Ik spreek niet voor diegenen die christen zijn conform hun cultuur, ik spreek voor degenen die wij “wedergeboren” christenen noemen, zij die bij wijze van overtuiging christen zijn – algemeen geloof – net zoals een wahabbisj, een wahab zou bij wijze van overtuiging spreken, dat hij in de islam gelooft.

En dus heb ik de koran gelezen en ik heb de hadith gelezen, ik heb met een aantal moslims gesproken en ben van het ene einde van de moslimwereld naar de andere gekomen. In de loop van de jaren ben ik naar Marokko geweest, ben ik naar Egypte geweest, ik ben naar Jordanië geweest, ik ben naar Turkije geweest, ik ben naar de Perzische Golf geweest, ik ben naar Brunei en Maleisië geweest en de Verre Oosten. Ik heb de islam in Afrika gezien, ik heb de islam in het Midden-Oosten gezien, ik heb de islam in het verre oosten gezien, ik heb de islam in Groot-Brittannië en in Amerika gezien. Ik heb het gezien in zijn Westerse vorm, de Afrikaanse vorm, de vorm van het Midden-Oosten en in zijn Aziatische vorm. Ik ben in veel islamitische landen geweest; Ik ben bij veel van hen geweest. Ik ben niet helemaal onwetend over de religie of het geloof van de islam. Ik spreek geen Arabisch heel goed, maar ik spreek wel een beetje Arabisch, en ik woon al een aantal jaren in het Midden-Oosten. En dus bij het luisteren naar wat moslims mij hebben verteld – sommigen van hen zijn mensen van mijn zakenpartners, mensen met wie ik zaken heb gedaan in de toeristenindustrie in Egypte en Turkije, mensen met wie ik goede vriendschappen heb gehad met, werkrelaties met, mensen die zelf het fundamentalisme verwerpen. mensen die tegen terreur zijn omdat het hun bedrijven heeft vernietigd en hen gedwongen heeft om mensen werkloos te maken. De toeristenindustrie was van vitaal belang voor de economieën van landen als Egypte en Turkije, en vanwege islamitisch fundamentalisme toen toeristen stopten met uit angst komen, deviezen verdwijnen, belastinginkomsten verdwijnen, banen verdwijnen, mensen met wie ik goede vriendschappen heb gehad, werkrelaties met, mensen die zelf het fundamentalisme verwerpen. mensen die tegen terreur zijn omdat het hun bedrijven heeft vernietigd en hen gedwongen heeft om mensen werkloos te maken. De toeristenindustrie was van vitaal belang voor de economieën van landen als Egypte en Turkije, en vanwege islamitisch fundamentalisme toen toeristen stopten met uit angst komen, deviezen verdwijnen, belastinginkomsten verdwijnen, banen verdwijnen, mensen met wie ik goede vriendschappen heb gehad, werkrelaties met, mensen die zelf het fundamentalisme verwerpen. mensen die tegen terreur zijn omdat het hun bedrijven heeft vernietigd en hen gedwongen heeft om mensen werkloos te maken. De toeristenindustrie was van vitaal belang voor de economieën van landen als Egypte en Turkije, en vanwege islamitisch fundamentalisme toen toeristen stopten met uit angst komen, deviezen verdwijnen, belastinginkomsten verdwijnen, banen verdwijnen,

Ik weet dat niet alle moslims terroristen zijn. Ik weet dat niet alle moslims het eens zijn met de fundamentalistische agenda. We zouden het argument kunnen aanvoeren dat de islam is gekaapt door fundamentalisten die die agenda hebben en dat mensen zullen zeggen dat de gematigde moslims het terug moeten nemen. Je zou dat argument kunnen maken, maar ik heb het niet over dat argument, ik heb gewoon te maken met mijn eigen vragen over je religie. Dus hebben al-katab en al-koran, de Bijbel en de koran.

James Jacob Prasch