Wat betekent het avondmaal? – Deel 1 – Met Jacob Prasch op 28 februari 2021

door | 21 mrt 2021 | Evangelie, Typologie | 0 Reacties

Jacob legt delen van de rijke betekenis van de maaltijd des Heren uit. Het staat zelfs voor het epicentrum van ons geloof en onze aanbidding. We kunnen die maaltijd niet begrijpen, als we niet het paasfeest begrijpen, en dat feest niet als we de betekenis van Mozes en de wet niet begrijpen. Zo komen vele punten uit het Woord aangaande het Nieuwe verbond aan bod.

Bijvoorbeeld wat de Exodus betekent, Mozes die de Wet vertegenwoordigd, Jozua wat betekent YHWH is redding, en Jeremia 31:31 waar het Nieuwe Verbond dat met Israel gesloten zou worden geprofeteerd werd. Overigens is de manier waarop je de naam Jozua uitsprak, na de Babylonische ballingschap, Yeshua. Jozua is een beeld Jezus Christus wanneer die terug komt en ons leidt naar het beloofde land en in overwinning. Mozes stierf op de berg Nebo, waar hij een zicht kreeg op het beloofde land. Een aspect van de betekenis is dat de Wet niet kan redden. Het toont ons dat we redding nodig hebben, wat alleen kan komen door Yeshua. Mozes droeg het over aan Jozua. Johannes droeg het over aan Jezus, die hij doopte in de Jordaan. Dit was op of vlakbij de plek waar Jozua de rivier doorkruiste, en twaalf stenen passeerde. Die verwijzen naar de 12 stammen en apostelen. Bij het binnengaan van het beloofde land gebeurde dit. Vlakbij de berg Nebo. Ook komt het antwoord op de volgende vraag aan bod: Wat betekent het dat Israël twee keer door het water ging? En zo komen meer mooie betekenissen van de Bijbel en verwante zaken naar boven in deel 1 van deze serie. Bijvoorbeeld:

De les wordt gestart met 1 Korinthe 11:23-34 (HSV):
‘Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam, en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen. Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heere bestraft, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Daarom, mijn broeders, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar. Maar als iemand honger heeft, laat hij thuis eten, opdat u niet tot een oordeel samenkomt. Wat betreft de overige zaken zal ik opdracht geven wanneer ik kom.’
https://my.bible.com/bible/1990/1CO.11.23-34

– Jeremia 31:31 (HSV):
‘Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE , dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, ‘
https://my.bible.com/bible/1990/JER.31.31

– 1 Korinthe 5:6-8 (HSV):
‘Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus. Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? ‘
https://my.bible.com/bible/1990/1CO.5.6-8

Sociale media pagina’s

Agenda

Geen evenementen gevonden!