Vraag 1 voor Rooms Katholieken

Het Griekse woord voor “berouw” is “metanoeo” dat in de middeleeuwen werd opgevat als “boetedoening”, maar het Griekse woord betekent “zich bekeren“. Het bloed van Christus reinigt van alle zonden, wanneer we ons bekeren en Hem accepteren. Dat is wat het Nieuwe Testament leert. Mijn eerste vraag aan mijn katholieke vrienden is: als het bloed van Christus reinigt van alle zonden, kun je me dan uitleggen waarom er in de rooms-katholieke catechismus die door de Roomse kerk is ingesteld- nihilo obstat van het Vaticaan – staat dat je ook zelf verzoening kunt bewerkstelligen in het vagevuur? Dat moet je inderdaad doen. En waarom kan de tijdelijke consequentie van zonde gedeeltelijk worden ontkracht door aflaten?

We weten allemaal dat de aflaten werden gebruikt om de bouw van St. Peter’s, het Vaticaan, te financieren. De Dominicanen zeiden destijds: “een lieve munt gegeven op dit uur, verlost een ziel uit het vagevuur“. Je kon seks hebben met Maria, de moeder van Christus en worden vergeven als je de juiste prijs bood. Dat is wat ze zeiden. Katholieke geleerden hebben dit toegegeven. (De dominicanen, natuurlijk, de daders van de inquisitie.) Nogmaals, ik val niet aan, ik vermeld alleen feiten die katholieke historici toegeven.

Als het bloed van Christus reinigt van alle zonde, waarom is het dan dat u verzoening moet doen in het vagevuur voor het uwe? Het Nieuwe Testament zegt dat volmaakte liefde alle angst laat verdwijnen. (1 Joh 4:18) Alle angst. Waarom zou iemand in angst moeten sterven, omdat hij/zij naar het vagevuur moet? In feite zegt de Rooms-katholieke Kerk in de catechismus dat als je zegt dat je naar de hemel gaat en je weet dat je gaat, je de zonde van de veronderstelling hebt begaan. Nu zegt het Nieuwe Testament dat we er vertrouwen in kunnen hebben dat we naar de hemel zullen gaan (1 Johannes 4:17) als Zijn bloed je van alle zonden heeft gereinigd, als je je echt hebt bekeerd en Hem hebt aanvaard. Vertel me alsjeblieft, mijn lieve vriend en opnieuw stel ik alleen de vraag aan jou die ik ooit aan mezelf heb gevraagd, als Zijn bloed reinigt van alle zonde, waarom moet je dan toch zelf boeten voor je zonden in het vagevuur? En waarom kun je een aflaat kopen om je straf te verminderen? Waar wordt zoiets gevonden of onderwezen in het Nieuwe Testament? Waar hebben Jezus of de apostelen dat geleerd?

In de Middeleeuwen voegde de Rooms-katholieke kerk de apocriefe boeken toe, de intra-testamentische literatuur aan de canon van de Schrift, omdat er één vers in het boek van Makkabeeën staat dat zegt dat het goed is om voor de doden te bidden, wat ze verdraaiden naar een leer om mensen uit het vagevuur te kunnen halen. De vroege kerk heeft echter nooit de apocriefe boeken erkend om deel te zijn van de canon van de Schrift – zelfs de rooms-katholieke kerk deed dat niet. Ten tweede was het een Joods boek geschreven in het Grieks voor Joodse mensen. Er wordt ons verteld dat de oudtestamentische heiligen in de schoot van Abraham wachtten tot de Messias zou komen. In de context waarin het werd geschreven, betekende dit klaarblijkelijk bidden dat de Messias zou komen, zodat de heiligen uit het Oude Testament naar de hemel zouden kunnen gaan. Er wordt geen melding gemaakt van het vagevuur. De term ‘vagevuur’ wordt nergens gevonden, zelfs niet in de apocriefe boeken. Ook hebben de kerkvaders het niet onderwezen, net zo min als het Nieuwe Testament..

Zijn bloed reinigt van alle zonden. We kunnen vrijmoedig de eeuwige troon naderen zegt de Schrift (Hebreeën 4:16). Als we vrijmoedig voor de troon van genade kunnen komen, hoe is dat dan de zonde van de veronderstelling? Is het Nieuwe Testament verkeerd? Als Zijn bloed reinigt van alle zonde, waarom zou ik dan in een religie geloven, zoals ik eens deed, dat zegt dat ik voor mijn eigen zonden moet boeten?

Paulus geeft in zijn brief aan de Galaten aan dat als een engel van God met een ander evangelie komt, je het niet moet geloven. (Gal 1: 8) Als zelfs een engel zoals Gabriël of Michaël, een aartsengel, aan u verscheen en u vertelde dat er een ander evangelie was, een andere weg van redding, een ander goed nieuws van redding op een andere manier dan dat Jezus de prijs voor uw zonden heeft betaald op het kruis, geloof het niet. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Maar ik moet het geloven als ik rooms-katholiek ben.

Dat is eerste mijn vraag. Als Zijn bloed reinigt van alle zonde, waarom zou ik dan deel uitmaken van een religie die zegt dat ikzelf mij met God moet verzoenen in het vagevuur, terwijl volgens het Nieuwe Testament zo’n plaats niet eens bestaat. Het wordt nooit genoemd of aangehaald.

Sociale media pagina’s

Agenda

Geen evenementen gevonden!
Meer laden