Onderwijs

  1. Apolegetiek = de waarheid van Christelijke doctrines c.q. leer verdedigen of bewijzen.
  2. Eschatologie = leer van de laatste dingen; eindtijd, dan wel de laatste periode van de eindtijd.
  3. Evangelie = van het Griekse woord euangelion (εὐαγγέλιον), dat ‘goede (of blijde) boodschap’ betekent.
  4. Hermeneutiek = een theorievorming over exegese; tekstuitleg, om met regels en patronen tot een juiste uitleg te komen. Wat bedoelde de schrijver en zouden de eerste lezers er uit begrepen hebben?
    Uitleg dat wordt bepaald door eigen vooronderstellingen is het tegenovergestelde en heet eisegese c.q. inlegkunde.
  5. Onderscheiding = beoordelen welke geest de bron is van gedachten, die van binnenuit dan wel die van buitenaf.
  6. Typologie = de leer of studie van pre-figuratieve symbolen c.q. typen of anti-typen van Jezus Christus in de Bijbel.
The Real Lord's Prayer John 17 1-25 - Teaching by Jacob Prasch

Het werkelijke gebed van de Heer

Wat is het gebed van de Heer? Wat vraagt Hij aan God en voor wie? Hieronder vindt u een uitleg van Jacob Prasch. Voor het grootste deel onderwijst Jacob uit het boek van Johannes de hoofdstukken 14:6-15-16-17.
De gehele raad van God - Jacob Prasch

Gods gehele raadgeving

Jacob herinnert ons aan de noodzaak om de Bijbel goed te interpreteren door de tekst, context en co-tekst van het Woord van God te analyseren en het Woord op de juiste manier te verdelen. Oftewel, een les in Bijbeluitleg c.q. exegese met een aantal praktijkvoorbeelden van hoe het wel en niet moet.