Missie

  •  MORIEL is een onderwijsbediening voor gelovigen en benadrukt de noodzaak om de Heilige Schrift opnieuw te ontdekken als Hebreeuwse literatuur (in tegenstelling tot de Hellenistische literatuur), staande op de hermeneutische modellen van het jodendom van de tweede tempelperiode als basis voor Bijbelse interpretatie. Dit betekent in essentie dat er een poging wordt genomen om de interpretatiemethoden te herontdekken die door de schrijvers van het Nieuwe Testament werden gebruikt.We merken aan, de Sitz in Leben van de Bijbelse Joodse cultuur in de trant van verschillende geleerden, maar om de grotere diepte van de ingesloten betekenis te zien, nemen we kennis van vroege midrasjiem modellen, naast de conventionele grammaticaal-historische interpretatiemodellen. Echter, we verwerpen zoals gnostici doen, alle pogingen om doctrinaire theologie te grondvesten op symboliek of typologie. We benadrukken wel dat het nodig is om typologie en allegorie te gebruiken met als doel doctrine te illustreren en te verlichten.
  • MORIEL is een evangelisatiebediening voor mensen van andere religies, te beginnen met de joden en nominale (niet-evangelische) christenen, zoals rooms-katholieken en liberale protestanten. We houden ook seminars over Messiaanse apologetiek, islamitische evangelisatie en cultevangelisatie.
  • MORIEL helpt gelovigen om kerken te planten in situaties, waarin op de Bijbel gebaseerde congregaties niet bestaan. We noemen dit Misgav Ladach , een Hebreeuwse term die ‘onderdak voor de onderdrukten’ betekent.
  • MORIEL zal zich verzetten tegen ernstige doctrinaire fouten, wanneer het de geloofwaardigheid van het Evangelie bedreigt of het gezag van de Schrift ondermijnt. Dit geldt met name voor gebieden die schadelijk kunnen blijken te zijn voor Joodse evangelisatie – zoals ‘Dubbel Verbonds Theologie’, ‘Christelijk Anti-Semitisme’ en ‘Anti-Zionisme’.