Moriel Ministries

Met dit doel voor ogen, plant Moriel kerken en initieert zij missies, vooral ten bate van arme kinderen in de derde wereld. Hoewel ze voornamelijk de latere midrasjiem geschriften van de rabbijnen verwerpt, is Moriel ook een onderwijsbediening, die probeert exegetisch de Schriften te interpreteren met de judeo-christelijke hermeneutiek van de vroeg-apostolische kerk, inclusief de midrasjiem exegese, gebruikt door Jezus en Paulus (midrash is een term die meerdere keren wordt aangetroffen in de Tenak of het Oude Testament).

Tot slot is Moriel actief op het gebied van onderscheiding en verzet zich tegen de populaire afvalligheid in de hedendaagse kerk waar het Woord van God voor waarschuwt, dat dit vooraf gaat aan de wederkomst van Jezus. We hebben de rotsvaste overtuiging, dat hedendaagse gebeurtenissen in het Midden-Oosten, Europa en in de kerk, de huidige tijd in de geschiedenis anders maken dan andere tijdperken, toen mensen eveneens dachten dat dit de laatste dagen waren.

We geloven bestendig dat Jezus terugkomt en dat de profetieën aangaande Zijn terugkeer in toenemende mate radicaal in vervulling aan het gaan zijn.