Moriel Ministries

 De grote opdracht is het evangelie verkondigen en leerlingen maken. Dit voor Jezus’ Koninkrijk, ter glorie en ere van Zijn naam. Geleid door Hem, komen we tweewekelijks samen in onze erediensten, evangeliseren we in Rotterdam Zuid, geven we onderwijs en houden we ons bezig met onderscheiding.

Ook plant Moriel kerken en initieert zij missies, o.a. ten bate van arme en zieke kinderen in de derde wereld.

MidrasJ

Hoewel we voornamelijk de latere midrasjiem geschriften van de rabbijnen verwerpen, is Moriel Ministries Int. in eerste instantie een onderwijsbediening, die probeert exegetisch de Schriften te interpreteren met de judeo-christelijke hermeneutiek van de vroeg-apostolische kerk, inclusief de midrasjiem exegese, gebruikt door Jezus en Paulus (midrasj is een term die meerdere keren wordt aangetroffen in de Tenach of het Oude Testament).

Onderscheiding

Moriel is zeer actief op het gebied van onderscheiding en verzet zich tegen de populaire afvalligheid in de hedendaagse kerk waar het Woord van God voor waarschuwt, dat dit vooraf gaat aan de wederkomst van Jezus. We hebben de rotsvaste overtuiging, dat hedendaagse gebeurtenissen in het Midden-Oosten, Europa en in de kerk, de huidige tijd in de geschiedenis anders maken dan andere tijdperken, toen mensen eveneens dachten dat dit de laatste dagen waren.

Einde van de laatste dagen in zicht

We geloven bestendig dat Jezus terugkomt en dat de profetieën aangaande Zijn terugkeer in toenemende mate radicaal in vervulling aan het gaan zijn. Eén van de meest sterke aanwijzingen hiervoor zijn de “kleinkinderen van holocaust overlevenden” die in Israël in grote getalen tot (h)erkenning van en geloof in hun Messias komen, almede het feit dat vanuit de gehele wereld Joden “terugkeren” naar hun beloofde land.