Wat we geloven

Q&A September 14 2015 Question Gambling

Saturday or Sunday

Scripture about women preachers

Wij houden vast aan de God van Israël als de Enige ware God; een Drie-enige God in drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij alleen moet aanbeden worden zoals voorgeschreven in de Schrift.

 • Wij geloven in de doctrinaire onfeilbaarheid van de originele manuscripten van het Oude en Nieuwe Testament, in de oorspronkelijke talen en in de historiciteit van de Schriften.
 • Wij geloven in de hele Bijbel, die de hoogste autoriteit vormt voor ons geloof en onze bediening.
  We accepteren de Bijbel als de enige basis voor gezonde doctrine.
 • Wij geloven dat redding door de Nieuwe Geboorte, door bekering en geloof alleen in Jezus, de enige oplossing is voor de zonde van de mens. We houden vast dat Jezus onze zonde heeft genomen en ons Zijn gerechtigheid heeft gegeven en we moeten Hem persoonlijk aanvaarden en Hem trouw blijven op basis van de Schrift. Degenen die Jezus afwijzen, zullen eeuwig verderf tegemoet zien.
 • Wij geloven dat de mens is gevallen en zo ook de schepping. Het is onmogelijk voor de mens om zichzelf te rechtvaardigen voor een volmaakte God.
 • We houden vast aan een pre-millennium terugkeer van Christus, waarna Hij Zijn duizendjarig rijk op aarde zal vestigen.
 • We accepteren dat heidenen die Jezus echt aanvaarden, Joden vervangen die Hem afwijzen; echter, deze worden opgenomen in Israël in spirituele zin (op basis van Romeinen 11), in plaats van de kerk die Israël vervangt – een lering die we als dwaling beschouwen.
 • Wij geloven dat Gods profetische plan voor de redding van de wereld is verbonden met Zijn profetische plan voor het opnieuw bijeenbrengen en redden van Israël.
 • Wij geloven dat de gaven van de Geest, inclusief charismatische geschenken, nog steeds in de kerk werkzaam zijn. We verwerpen echter elke vorm van charismatisch of Pinkster-extremisme en verwerpen geheel, elke vorm van op traditie gebaseerde of ervaringsgerichte theologie.
 • We houden vast aan de doop van de gelovige.
 • We verlangen naar de eenheid van de Geest, zo’n eenheid zoals gezien bij andere op de Bijbel gefundeerde evangelische christenen, kerken en bedieningen – zelfs als we niet alle niet-essentiële doctrines zouden delen.
 • We verwerpen echter – als een valse eenheid – oecumenisme of eenheid in welke vorm dan ook met niet-evangelische versies van het christendom, met een andere doctrine van redding en een basis van doctrinaire autoriteit anders dan de Bijbel.

Should Christians see doctors?

Can Christians smoke?

Denouncing the Prosperity Gospel