Midrash, deel 3 – Jacob Prasch – 6 juni 2021

door | 15 jun 2021 | Hermeneutiek | 0 Reacties

Deze les van Jacob gaat over het leren kennen van het Woord op Bijbelse manieren i.p.v. de traditionele, maar niet altijd juiste. Dit is onderdeel van de Midrash serie. Hij legt in dit deel uit wat pardes is. Het woord betekent boomgaard en Bijbelstudie is alsof je die binnengaat. Wanneer we bomen planten die daar niet thuishoren en niet zorgen voor de juiste teelt in de boomgaard, dan zal deze rot fruit produceren, overwoekerd raken en een wild bos worden. Als we Bijbelse manieren van interpretatie gebruiken, zullen we een prachtig geheel krijgen met mooie, smakelijke vruchten en een verdiepende kennis van wie onze Verlosser, God is.

Het is nodig om bepaalde kerkelijke leringen uit onze manier van Bijbeluitleg te filteren. Dit terwijl deze veel worden gepresenteerd als Schriftuurlijke waarheid. Veelal zijn het alleen maar menselijke tradities die een goede interpretatie bemoeilijken. Dat is wat er ook gebeurde met het Jodendom in de tijd dat Jezus hier op aarde liep, en wat daarna erger is geworden in het Rabbinisme. Daarin wordt onder meer gebruik gemaakt van pardes. Dat is een acroniem voor een Bijbeluitleg methode. Hieronder wordt deze samengevat. In het Rabbinisme is deze methode helaas vervallen tot over de grenzen van wat goed is, met het duistere Kabbala als een voorbeeld er van.

Pardes valt als volgt samen te vatten:

  • P = P’shat = Gewoon; wat is de duidelijke betekenis van de tekst in context?
  • R = Remez = Tip; wat is de impliciete, meestal diepere, symbolische betekenis van de tekst?
  • D = D’rash = Zoeken, afkomstig van Midrash; wat is de betekenis in andere teksten, co-teksten, ook wel; wat is de begraven, diepere betekenis?
  • S = Sod = Verborgen; wat is het mysterie? Zoals in Efeze 4 dat wordt gedaan wat gaat over het mysterie van het huwelijk, wat de relatie vertegenwoordigt van Jezus Christus, de bruidegom en de kerk, de bruid.

Het woord pardes betekent volgens Strongs: park, domein, omheinde tuin, bos. In een Bijbelvertaling wordt het vertaald als “paradijs”. Met een door Gods Geest geleide Bijbelstudie zijn we in het Paradijs en hebben we een intieme tijd met het Woord Zelf. Laat ons groeien en bloeien zodat er stromen van levend water uit ons binnenste mogen vloeien.

Sociale media pagina’s

Agenda

Geen evenementen gevonden!