Kairos en chronos deel 1 – Jacob Prasch 28 maart 2021

door | 15 apr 2021 | Evangelie | 0 Reacties

Wat is kairos en chronos? Wat leert het Woord hierover? Aan het begin legt Jacob eerst uit wanneer het volgens de Joodse kalender Pasen is en Jezus’ dood en opstanding heeft plaats gevonden. Jezus stierf voor Pasen, op de dag van de voorbereiding (Joh. 19:14, 31) en herrees op het feest der eerste vruchten Bikkurim (Lev. 23:10-11). Precies op het moment dat de hogepriester bij de eerste zonnestraal boven de Olijfberg de eerste vrucht oogstte.

In onze kalender zijn de momenten verkeerd bepaald. Ten eerste doordat het middels de zonnekalender i.p.v. de maankalender werkt. Daarbij is de opstandingsdag bewust in de kalender geplaatst als zou het op de eerste zondag na de zonnewende zijn geweest. En heeft de huidige traditie ook zijn oorsprong in de viering van de vruchtbaarheidsgodin Astaroth; easter. Daar komen het konijn en de eieren ook vandaan.
Direct na het feest der eerste vruchten begon het feest der weken, wat wij aan het einde er van Pinksteren noemen. Die 7 weken bestaan uit 50 dagen en heet Shavuot, in het Engels Pentecost wat vijftig betekent (Lev. 23:15-16). De vijftigste dag is wat wij Pinksteren noemen. Dat was op dezelfde dag waarop toen de wet gegeven werd er 3.000 stierven, en met de uitstorting van de Heilige Geest er 3.000 gered werden.

Na wat uitleg van onder meer Amos 8:4-5 en wat dit betekent in het kerkleven in deze tijd, gaat Jacob verder met wat kairos en chronos betekent. Dat in het licht van het Woord met o.a. hoe de Hebreeën dagen tellen en meer. Hij legt kairos en chronos uit aan de hand van diverse voorbeelden uit het dagelijks leven en wat de Bijbel er van laat zien, zoals onder meer hoe de evangeliën zijn opgebouwd, wat verschilt en overeenkomt aangaande Kronieken en Koningen, en ook de overeenkomsten tussen Genesis en Openbaring. Daarbij benoemt hij een aantal zaken die de Bijbel een mysterie noemt en welke dat juist niet zijn, zoals de dood en wat er na komt.

Sociale media pagina’s

Agenda

Geen evenementen gevonden!