Steun ons

  • Moriel Ministries Europe is een niet-gesubsidieerde kerkelijke gemeente en iedere gift of donatie is zeer welkom.  We leven uit het geloof dat God altijd zal voorzien, omdat Hij getrouw is en Hij heeft dit ook altijd bewezen!

    Wij staan niet achter de “tiendenleer” en geloven dat Gods Woord ons leert dat Hij de blijmoedige gever liefheeft! Elk bedrag -ongeacht hoe groot- dat wordt gegeven vanuit een blijmoedig hart, wordt gewaardeerd door onze hemelse Vader en dus ook door ons!

    Dank u wel voor uw steun!