Contact

Moriel Ministries Nederland maakt deel uit van Moriel Ministries.  Moriel Ministries Nederland valt juridisch onder en is een onderdeel van de Stichting Want…

0183 - 514 800

Postbus 3050, 4200 EB Gorinchem

Donatie doen?

Mocht u een gift willen doen, dan kunt u dat overmaken naar:

Onder vermelding van “Moriel”
Ten name van Stichting Want
NL80 INGB 0007 2534 04