Bijbeluitleg c.q. exegese

In de HSV staat te 2 Kronieken 13:22 en 24:27 het woord verslag. In de grondtekst is dat midrâsh (Strongs H1875): een onderzoek naar. Er zijn 2 soorten:

  1. Halakhic Midrash: Rabbijns en wettisch en is niet Bijbels.
  2. Haggadic Midrash: Haggadic komt van haggadah wat vertellen betekent is dat is wat in het Nieuwe Testament door Jezus en anderen gebruikt wordt.

Het is een manier van interpretatie c.q. hermeneutiek dat de tekst verrijkt maar niet tot een dogma, vaststaande leer moet leiden. Zie hieronder voor meer, en neem daarbij altijd in acht dat God onze leraar is. Toets a.u.b. alles aan het Woord.

februari 2020
maart 2020
Geen evenementen gevonden!
Meer laden

Moriel: God is onze leraar

Moriel is een internationale, veelzijdige bediening van Joodse en niet-Joodse, wedergeboren gelovigen, één in Jezus de Messias Zij is toegewijd aan evangelisatie onder Joden, maar ook onder mensen van andere religies zoals de Islam, het Hindoeïsme en het Boeddhisme.
Moriel werpt ook veel Bijbels onderbouwde bezwaren op tegen theologisch verkeerde leer binnen het Christendom. Dit is inclusief het Rooms-Katholicisme. Net als het Talmoed-jodendom, beschouwen wij deze grotendeels als niet-Schriftuurlijk.

Bijbellessen

Toets a.u.b. alles met en aan het Woord en behoud het goede.

The Real Lord's Prayer John 17 1-25 - Teaching by Jacob Prasch

Het werkelijke gebed van de Heer

Wat is het gebed van de Heer? Wat vraagt Hij aan God en voor wie? Hieronder vindt u een uitleg van Jacob Prasch. Voor het grootste deel onderwijst Jacob uit het boek van Johannes de hoofdstukken 14:6-15-16-17.
De gehele raad van God - Jacob Prasch

Gods gehele raadgeving

Jacob herinnert ons aan de noodzaak om de Bijbel goed te interpreteren door de tekst, context en co-tekst van het Woord van God te analyseren en het Woord op de juiste manier te verdelen. Oftewel, een les in Bijbeluitleg c.q. exegese met een aantal praktijkvoorbeelden van hoe het wel en niet moet.