Moriel Ministries NL: God is onze leraar

Moriel is een internationale, veelzijdige bediening van Joodse en niet-Joodse, wedergeboren gelovigen, één in Jezus de Messias Zij is toegewijd aan evangelisatie onder Joden, maar ook onder mensen van andere religies zoals de Islam, het Hindoeïsme en het Boeddhisme.  Moriel werpt ook veel Bijbels onderbouwde bezwaren op tegen theologisch verkeerde leer binnen het Christendom. Dit is inclusief het Rooms-Katholicisme. Net als het Talmoed-jodendom, beschouwen wij deze grotendeels als niet-Schriftuurlijk.

James Jacob Prasch

James Jacob Prasch is de oprichter en het hoofd van Moriel Ministries. Hij werd geboren in de buurt van New York City in de VS, waar hij een christen werd toen hij in februari 1972 wetenschap studeerde aan de universiteit.
Hij probeerde de Bijbel te weerleggen met wetenschap, geschiedenis en archeologie. Hij vond echter zoveel  (lees verder)

Diverse Bijbellessen

Toets a.u.b. alles met en aan het Woord en behoud het goede.

Gods gehele raadgeving

/
https://www.youtube.com/watch?v=pdAptzQqO1c

Tekst, co-tekst, context

/
https://www.youtube.com/watch?v=s0pAc8W3AkU&t=455s

Geest van de Waarheid en de geest van de dwaling

/
https://www.youtube.com/watch?v=lB7gBfvvCX0

De reis van Abraham

/
https://www.youtube.com/watch?v=I9KrLIna5CI

De Bijbel en valse interpretaties

/
https://www.youtube.com/watch?v=gT8uswFDwT8

Begrip en interpretatie Eindtijd 7 (V & A)

/
https://www.youtube.com/watch?v=IjsIZb8nA6o