Gods gehele raadgeving, sessie 3 door Jacob Prasch

Nu met Nederlandse ondertiteling.

Zeer gedegen, Bijbels onderbouwd legt Jacob Prasch ons hier uit dat het gehele raadsbesluit van God enorm belangrijk is. Hij geeft voorbeelden van hoe mensen dit anders zien door bepaalde teksten, bepaalde geboden weg te laten omdat het hun niet zint. Maar wat zegt het Woord hierover?

Zo wijst hij er op wat God er van vindt, met o.a. de vergelijking van het manna in de woestijn. Eet alles er van op en laat niets er van over, was de opdracht. Toen men dat wel deed bedierf het. Er kwamen wormen uit.
Wees niet zoals Satan en vele van zijn dienaren. Hij probeerde Jezus in de woestijn te verleiden door een tekst uit Psalm 91:11-12 uit z’n verband te rukken (Mat. 4). Jezus antwoord was telkens het woord, en dit keer “Er staat ook geschreven…” (Deut. 6:16)…

Sessie 3: Sterren die schijnen – Eindtijdconferentie 2020 Moriel Nederland

Op 28, 29 februari en 1 maart 2020, sprak James Jacob Prasch in Utrecht. Dit is de 3e sessie tijdens de conferentie op zondag. Dit keer is het onderwerp “Sterren die schijnen”.

Sessie 2: De eindtijd en opname deel 3 van 3 – Eindtijdconferentie 2020 Moriel Nederland

Op 28, 29 februari en 1 maart 2020, sprak James Jacob Prasch in Utrecht. Dit is deel 3 van de 2e sessie tijdens de conferentie op zaterdag. Jacob legt uitvoerig de eindtijd in relatie tot de opname en de wederkomst van Jezus Christus uit.

Sessie 2: De eindtijd en opname deel 2 van 3 – Eindtijdconferentie 2020 Moriel Nederland

Op 28, 29 februari en 1 maart 2020, sprak James Jacob Prasch in Utrecht. Dit is deel 2 van de 2e sessie tijdens de conferentie op zaterdag. Jacob legt uitvoerig de eindtijd in relatie tot de opname en de wederkomst van Jezus Christus uit.

Sessie 2: De eindtijd en opname deel 1 van 3 – Eindtijdconferentie 2020 Moriel Nederland

Op 28, 29 februari en 1 maart 2020, sprak James Jacob Prasch in Utrecht. Dit is deel 1 van de 2e sessie tijdens de conferentie op zaterdag. Jacob legt uitvoerig de eindtijd in relatie tot de opname en de wederkomst van Jezus Christus uit.

Sessie 1: Hooglied en de wederkomst van Jezus Christus – Eindtijdconferentie 2020 Moriel Nederland

Op 28, 29 februari en 1 maart 2020, sprak James Jacob Prasch in Utrecht. Dit is de 1e sessie van de conferentie op vrijdag. Jacob legt het verband uit tussen Hooglied en de wederkomst van Jezus Christus.

Voor vragen en/of aanmerkingen kunt u mailen naar info@moriel.nl.
Via onze site vindt u divers video- en ander materiaal.
Veel zegen gewenst!

Niet de gewone mens, maar God is onze leraar. Zoals het Woord ons leert en genade schenkt aan de nederige, die Zich tegen de trotse keert.

Over de laatste van de 70 weken en de opname – 1e Moriel Holland conferentie sessie 2 van dag 2

Op 10, 11 en 12 mei, sprak James Jacob Prasch voor het eerst in Nederland. Dit is de tweede sessie van de eerste dag. Jacob, oprichter van Moriel Ministries, legt o.m. uit hoe de heilige drie-éénheid wordt gereflecteerd in het huwelijk.

Voor vragen en/of aanmerkingen kunt u mailen naar info@moriel.nl

Zondag 25 oktober spreekt

Jacob Prasch over de doop

James Jacob Prasch

Binnenkort worden er hopelijk een aantal gedoopt! Ter voorbereiding zullen we zondag 25 oktober over de doop mogen leren van Jacob Prasch via een videosessie. Kom je ook kijken? Stuur dan een e-mail naar ons, dan krijg je t.z.t. een link naar de Zoom sessie.

Elke oneven week samenzijn op zondag

Zondags om 10.30 uur komen we graag bij elkaar. Dit om samen God de Vader door Jezus te zoeken en te leren kennen via de Heilige Geest. Gods zegen en hopelijk tot dat moment!

Tijden

  • Om 10.30 uur inloop.
  • Om 11.00 uur begint de dienst zelf.
  • Aansluitend kunnen we samen lunchen.

Locatie: Thuis bij…

We komen samen bij iemand thuis. De lokatie kan wisselen. Om te weten waar kunt u een e-mail sturen naar info@moriel.nl.

Bijbeluitleg c.q. exegese

In de HSV staat te 2 Kronieken 13:22 en 24:27 het woord verslag. In de grondtekst is dat midrâsh (Strongs H1875): een onderzoek naar. Er zijn 2 soorten:

  1. Halakhic Midrash: Rabbijns en wettisch en is niet Bijbels.
  2. Haggadic Midrash: Haggadic komt van haggadah wat vertellen betekent is dat is wat in het Nieuwe Testament door Jezus en anderen gebruikt wordt.

Het is een manier van interpretatie c.q. hermeneutiek dat de tekst verrijkt maar niet tot een dogma, vaststaande leer moet leiden. Zie hieronder voor meer, en neem daarbij altijd in acht dat God onze leraar is. Toets a.u.b. alles aan het Woord.

Moriel: God is onze leraar

Moriel is een internationale, veelzijdige bediening van Joodse en niet-Joodse, wedergeboren gelovigen, één in Jezus de Messias Zij is toegewijd aan evangelisatie onder Joden, maar ook onder mensen van andere religies zoals de Islam, het Hindoeïsme en het Boeddhisme.

Moriel werpt ook veel Bijbels onderbouwde bezwaren op tegen theologisch verkeerde leer binnen het Christendom. Dit is inclusief het Rooms-Katholicisme. Net als het Talmoed-jodendom, beschouwen wij deze grotendeels als niet-Schriftuurlijk.

Bijbellessen

Toets a.u.b. alles met en aan het Woord en behoud het goede.

James Jacob Prasch

Begrip en interpretatie Eindtijd 1

Dit is een van Jacob's oudere leringen op The Apocalypse Conference. Deze leringen werden gefilmd in Griekenland, op het eiland Patmos, in 2005, deel één van een zevendelige serie. Jacob bespreekt de opname, aspecten van de 2e komst, de 4 ruiters en eschatologie; de leer van de laatste dingen, in het algemeen.

Begrip en interpretatie Eindtijd 2

Dit is een van Jacob's oudere leringen, The Apocalypse Conference, en werden gefilmd in Griekenland, op het eiland Patmos, in 2005. Dit is deel twee van een zevendelige serie. Jacob bespreekt de opname, aspecten van de 2e komst, de 4 ruiters en eschatologie in het algemeen.

Begrip en interpretatie Eindtijd 3

Dit is een van de oudere leringen van Jacob, The Apocalypse Conference. Deze leringen werden gefilmd in Griekenland, op het eiland Patmos, in 2005. Dit is deel drie van een zevendelige serie. Jacob bespreekt de Opname, aspecten van de 2e komst, de 4 Ruiters en eschatologie; de leer van de laatste dingen, in het algemeen.

Begrip en interpretatie Eindtijd 4

Dit is een van Jacob's oudere leringen tijdens The Apocalypse Conference. Deze leringen werden gefilmd in Griekenland, op het eiland Patmos, in 2005. Dit is deel vier van een zevendelige serie. Hierin bespreekt Jacob de opname, aspecten van de 2e komst, de 4 ruiters en eschatologie in het algemeen.

Begrip en interpretatie Eindtijd 5

Dit is een van Jacob's oudere leringen tijdens The Apocalypse Conference. Deze leringen werden gefilmd in Griekenland, op het eiland Patmos, in 2005. Dit is deel vijf van een zevendelige serie. Jacob bespreekt de opname, aspecten van de 2e komst, de 4 ruiters en eschatologie in het algemeen.

Begrip en interpretatie Eindtijd 6

Dit is een van de oudere leringen van Jacob tijdens The Apocalypse Conference. Deze leringen werden gefilmd in Griekenland, op het eiland Patmos, in 2005. Dit is deel zes van een zevendelige serie. Jacob bespreekt de opname, aspecten van de 2e komst, de 4 ruiters en eschatologie; de leer van de laatste dingen in het algemeen.

Begrip en interpretatie Eindtijd 7 (V & A)

Dit is een van Jacob's oudere leringen tijdens The Apocalypse Conference. Deze leringen werden gefilmd in Griekenland, op het eiland Patmos, in 2005. Dit is deel zeven van een zevendelige serie. Jacob bespreekt de opname, aspecten van de 2e komst, de 4 ruiters en eschatologie; de leer van de laatste dingen in het algemeen.

De Bijbel en valse interpretaties

Dit is een van Jacob's oudere leringen over Jeruzalem en de komende tempel. Hier leest Jacob uit het boek 2 Thessalonicenzen

De reis van Abraham

Jacob beschrijft de oproep van God aan Abraham vanuit Ur van de Chaldeeën. Die laat zien hoe zijn verblijf een prototype is voor ons verblijf als gelovigen.

Geest van de Waarheid en de geest van de dwaling

Jacob spreekt over het belang van het onderscheiden en zich bewust zijn van valse leraren.
De gehele raad van God - Jacob Prasch

Gods gehele raadgeving, sessie 3 door Jacob Prasch

Nu met Nederlandse ondertiteling. Zeer gedegen, Bijbels onderbouwd legt Jacob Prasch ons hier uit dat het gehele raadsbesluit van God enorm belangrijk is. Hij geeft voorbeelden van hoe mensen dit anders zien door bepaalde teksten, bepaalde geboden weg te laten omdat het hun niet zint. Maar wat zegt het Woord hierover? Zo wijst hij er op wat God er van vindt, met o.a. de vergelijking van het manna in de woestijn. Eet alles er van op en laat niets er van over, was de opdracht. Toen men dat wel deed bedierf het. Er kwamen wormen uit. Wees niet zoals Satan en vele van zijn dienaren. Hij probeerde Jezus in de woestijn te verleiden door een tekst uit Psalm 91:11-12 uit z'n verband te rukken (Mat. 4). Jezus antwoord was telkens het woord, en dit keer "Er staat ook geschreven..." (Deut. 6:16)...
The Real Lord's Prayer John 17 1-25 - Teaching by Jacob Prasch

Het werkelijke gebed van de Heer

Wat is het gebed van de Heer? Wat vraagt Hij aan God en voor wie? Hieronder vindt u een uitleg van Jacob Prasch. Voor het grootste deel onderwijst Jacob uit het boek van Johannes de hoofdstukken 14:6-15-16-17.
1e Moriel Holland conferentie sessie 1 van dag 1

O.a. over de geest van dwaling – 1e Moriel Holland conferentie sessie 1 van dag 1

Op 10, 11 en 12 mei 2019, sprak James Jacob Prasch voor het eerst in Nederland. Dit is de eerste sessie van de eerste dag. Jacob, oprichter van Moriel Ministries, legt o.m. uit wat de “geest van dwaling” doet. Voor vragen en/of aanmerkingen kunt u mailen naar info@moriel.nl Voor meer informatie over Moriel Ministries Nederland bezoekt u onze site: https://moriel.nl
1e Moriel Holland conferentie sessie 1 van dag 1

O.a. over de heilige Drie-Éénheid en het huwelijk – 1e Moriel Holland conferentie sessie 2 van dag 1

Op 10, 11 en 12 mei, sprak James Jacob Prasch voor het eerst in Nederland. Dit is de tweede sessie van de eerste dag. Jacob, oprichter van Moriel Ministries, legt o.m. uit hoe de heilige drie-éénheid wordt gereflecteerd in het huwelijk. Voor vragen en/of aanmerkingen kunt u mailen naar info@moriel.nl
1e Moriel Holland conferentie sessie 1 van dag 1

Over de laatste van de 70 weken en de opname – 1e Moriel Holland conferentie sessie 2 van dag 2

Op 10, 11 en 12 mei, sprak James Jacob Prasch voor het eerst in Nederland. Dit is de tweede sessie van de eerste dag. Jacob, oprichter van Moriel Ministries, legt o.m. uit hoe de heilige drie-éénheid wordt gereflecteerd in het huwelijk. Voor vragen en/of aanmerkingen kunt u mailen naar info@moriel.nl
Sessie 1: Hooglied en de wederkomst van Jezus Christus - Eindtijdconferentie 2020 Moriel Nederland

Sessie 1: Hooglied en de wederkomst van Jezus Christus – Eindtijdconferentie 2020 Moriel Nederland

Op 28, 29 februari en 1 maart 2020, sprak James Jacob Prasch in Utrecht. Dit is de 1e sessie van de conferentie op vrijdag. Jacob legt het verband uit tussen Hooglied en de wederkomst van Jezus Christus. Voor vragen en/of aanmerkingen kunt u mailen naar info@moriel.nl. Via onze site vindt u divers video- en ander materiaal. Veel zegen gewenst! Niet de gewone mens, maar God is onze leraar. Zoals het Woord ons leert en genade schenkt aan de nederige, die Zich tegen de trotse keert.
Moriel NL eindtijdconferentie sessie 2 deel 1 - 29 feb 2020

Sessie 2: De eindtijd en opname deel 1 van 3 – Eindtijdconferentie 2020 Moriel Nederland

Op 28, 29 februari en 1 maart 2020, sprak James Jacob Prasch in Utrecht. Dit is deel 1 van de 2e sessie tijdens de conferentie op zaterdag. Jacob legt uitvoerig de eindtijd in relatie tot de opname en de wederkomst van Jezus Christus uit.
Moriel NL eindtijdconferentie sessie 2 deel 2 - 29 feb 2020

Sessie 2: De eindtijd en opname deel 2 van 3 – Eindtijdconferentie 2020 Moriel Nederland

Op 28, 29 februari en 1 maart 2020, sprak James Jacob Prasch in Utrecht. Dit is deel 2 van de 2e sessie tijdens de conferentie op zaterdag. Jacob legt uitvoerig de eindtijd in relatie tot de opname en de wederkomst van Jezus Christus uit.
Moriel NL eindtijdconferentie sessie 2 deel 3 - 29 feb 2020

Sessie 2: De eindtijd en opname deel 3 van 3 – Eindtijdconferentie 2020 Moriel Nederland

Op 28, 29 februari en 1 maart 2020, sprak James Jacob Prasch in Utrecht. Dit is deel 3 van de 2e sessie tijdens de conferentie op zaterdag. Jacob legt uitvoerig de eindtijd in relatie tot de opname en de wederkomst van Jezus Christus uit.
Moriel NL eindtijdconferentie sessie 3 - 1 mrt. 2020

Sessie 3: Sterren die schijnen – Eindtijdconferentie 2020 Moriel Nederland

Op 28, 29 februari en 1 maart 2020, sprak James Jacob Prasch in Utrecht. Dit is de 3e sessie tijdens de conferentie op zondag. Dit keer is het onderwerp "Sterren die schijnen".

Tekst, co-tekst, context

Hier legt Jacob Prasch uit op welke manier je bijbelinterpretatie doet, zonder dat je er je eigen mening inlegt. Dat laatste wordt ook wel "inlegkunde" of "eisegese" genoemd.
Onze visie

Ware en valse zalving

Hier legt Jacob Prasch uit wat de werkelijke en valse zalving is.