Midrash, deel 3 – Jacob Prasch – 6 juni 2021

Deze les van Jacob gaat over het leren kennen van het Woord op Bijbelse manieren i.p.v. de traditionele, maar niet altijd juiste. Dit is onderdeel van de Midrash serie. Hij legt in dit deel uit wat pardes is. Het woord betekent boomgaard en Bijbelstudie is alsof je die binnengaat. Wanneer we bomen planten die daar niet thuishoren en niet zorgen voor de juiste teelt in de boomgaard, dan zal deze rot fruit produceren, overwoekerd raken en een wild bos worden. Als we Bijbelse manieren van interpretatie gebruiken, zullen we een prachtig geheel krijgen met mooie, smakelijke vruchten en een verdiepende kennis van wie onze Verlosser, God is.

Midrash, deel 2 – Jacob Prasch – 9 mei 2021

Wat voor bijbeluitleg is Midrash? In dit deel wordt verder gegaan over met name wat Peshat en Pesher is. Het woord Pesher komt ook voor in Prediker 8:1 overigens.

Midrash, deel 1 – Jacob Prasch – 25 april 2021

Wat zijn de tekst uitlegmethoden die doorgaans gebruikt worden? En wat voor bijbeluitleg is Midrash? In dit deel wordt de basis gelegd. Er zal bekeken worden wat voor methoden wij gewend zijn en een begin gemaakt worden met wat Midrash eigenlijk voor Bijbelse uitlegmethode is. Let wel, dit is dan niet de Midrash die vanuit het Rabbinisme rond de derde en vierde eeuw ontwikkeld is.

De eerste teksten waarmee begonnen wordt zijn Hosea 11:1 en Mattheüs 2:. Hosea 11 in de context gaat over de Exodus, toch haalt Mattheüs hier meer uit. Hoe zit dat qua Midrash?

Kairos en chronos deel 2 – Jacob Prasch 11 april 2021

In het Engels is de titel: It’s about time.

– Openbaring 22:6-7 (HSV)
‘En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. En hij zei tegen mij: Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden om Zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren.’

Kairos en chronos deel 1 – Jacob Prasch 28 maart 2021

Wat is kairos en chronos? Wat leert het Woord hierover? Aan het begin legt Jacob eerst uit wanneer het volgens de Joodse kalender Pasen is en Jezus’ dood en opstanding heeft plaats gevonden. Jezus stierf voor Pasen, op de dag van de voorbereiding (Joh. 19:14, 31) en herrees op het feest der eerste vruchten Bikkurim (Lev. 23:10-11). Precies op het moment dat de hogepriester bij de eerste zonnestraal boven de Olijfberg de eerste vrucht oogstte.

maandelijks  samenkomen op zaterdag

 1. Vanaf oktober, zullen we elke eerste zaterdag van de maand samenkomen om Hem primair met lofprijs groot te maken, te eren en aanbidden.

  • 19:00 uur inloop
  • 19:30 uur lofprijs met Berean Drive, Brighteousness en het Moriel Praise Team.
  • Getuigenissen/bemoedigingen
  • Kort onderwijs op basis van Gods Woord

We interpreteren het Woord volgens het principe:

TEKST – CONTEXT – CO-TEKST

We voelen ons bemoedigd, wanneer u dat samen met ons wil komen doen; wij zijn er om u te dienen!

Bijbeluitleg c.q. exegese

In de HSV staat te 2 Kronieken 13:22 en 24:27 het woord verslag. In de grondtekst is dat midrâsh (Strongs H1875): een onderzoek naar. Er zijn 2 soorten:

 1. Halakhic Midrash: Rabbijns en wettisch en is niet Bijbels.
 2. Haggadic Midrash: Haggadic komt van haggadah wat vertellen betekent is dat is wat in het Nieuwe Testament door Jezus en anderen gebruikt wordt.

Het is een manier van interpretatie c.q. hermeneutiek dat de tekst verrijkt maar niet tot een dogma, vaststaande leer moet leiden. Zie hieronder voor meer, en neem daarbij altijd in acht dat God onze leraar is. Toets a.u.b. alles aan het Woord.

Moriel: God is onze leraar

Moriel is een internationale, veelzijdige bediening van Joodse en niet-Joodse, wedergeboren gelovigen, één in Jezus de Messias Zij is toegewijd aan evangelisatie onder Joden, maar ook onder mensen van andere religies zoals de Islam, het Hindoeïsme en het Boeddhisme.

Moriel werpt ook veel Bijbels onderbouwde bezwaren op tegen theologisch verkeerde leer binnen het Christendom. Dit is inclusief het Rooms-Katholicisme. Net als het Talmoed-jodendom, beschouwen wij deze grotendeels als niet-Schriftuurlijk.

Bijbellessen

Toets a.u.b. alles met en aan het Woord en behoud het goede.

James Jacob Prasch

Begrip en interpretatie Eindtijd 1

Dit is een van Jacob's oudere leringen op The Apocalypse Conference. Deze leringen werden gefilmd in Griekenland, op het eiland Patmos, in 2005, deel één van een zevendelige serie. Jacob bespreekt de opname, aspecten van de 2e komst, de 4 ruiters en eschatologie; de leer van de laatste dingen, in het algemeen.

Begrip en interpretatie Eindtijd 2

Dit is een van Jacob's oudere leringen, The Apocalypse Conference, en werden gefilmd in Griekenland, op het eiland Patmos, in 2005. Dit is deel twee van een zevendelige serie. Jacob bespreekt de opname, aspecten van de 2e komst, de 4 ruiters en eschatologie in het algemeen.

Begrip en interpretatie Eindtijd 3

Dit is een van de oudere leringen van Jacob, The Apocalypse Conference. Deze leringen werden gefilmd in Griekenland, op het eiland Patmos, in 2005. Dit is deel drie van een zevendelige serie. Jacob bespreekt de Opname, aspecten van de 2e komst, de 4 Ruiters en eschatologie; de leer van de laatste dingen, in het algemeen.

Begrip en interpretatie Eindtijd 4

Dit is een van Jacob's oudere leringen tijdens The Apocalypse Conference. Deze leringen werden gefilmd in Griekenland, op het eiland Patmos, in 2005. Dit is deel vier van een zevendelige serie. Hierin bespreekt Jacob de opname, aspecten van de 2e komst, de 4 ruiters en eschatologie in het algemeen.

Begrip en interpretatie Eindtijd 5

Dit is een van Jacob's oudere leringen tijdens The Apocalypse Conference. Deze leringen werden gefilmd in Griekenland, op het eiland Patmos, in 2005. Dit is deel vijf van een zevendelige serie. Jacob bespreekt de opname, aspecten van de 2e komst, de 4 ruiters en eschatologie in het algemeen.

Begrip en interpretatie Eindtijd 6

Dit is een van de oudere leringen van Jacob tijdens The Apocalypse Conference. Deze leringen werden gefilmd in Griekenland, op het eiland Patmos, in 2005. Dit is deel zes van een zevendelige serie. Jacob bespreekt de opname, aspecten van de 2e komst, de 4 ruiters en eschatologie; de leer van de laatste dingen in het algemeen.

Begrip en interpretatie Eindtijd 7 (V & A)

Dit is een van Jacob's oudere leringen tijdens The Apocalypse Conference. Deze leringen werden gefilmd in Griekenland, op het eiland Patmos, in 2005. Dit is deel zeven van een zevendelige serie. Jacob bespreekt de opname, aspecten van de 2e komst, de 4 ruiters en eschatologie; de leer van de laatste dingen in het algemeen.

De Bijbel en valse interpretaties

Dit is een van Jacob's oudere leringen over Jeruzalem en de komende tempel. Hier leest Jacob uit het boek 2 Thessalonicenzen

De reis van Abraham

Jacob beschrijft de oproep van God aan Abraham vanuit Ur van de Chaldeeën. Die laat zien hoe zijn verblijf een prototype is voor ons verblijf als gelovigen.
Elia en de eindtijd deel 1 door James Jacob Prasch 17 januari 2021 (1)

Elia en de eindtijd deel 1 door James Jacob Prasch 17 januari 2021

Wat kan het Woord ons leren over de laatste dagen m.b.t. de komst van Elia? Komt hij werkelijk? Wellicht samen met Mozes als één van de twee getuigen, dan wel met Elisa of Enoch? Wat is “in de geest van Elia”? MALEACHI 4:5,6 (HSV)...
Elia en de eindtijd deel 1 door James Jacob Prasch 17 januari 2021 (1)

Elia en de eindtijd deel 2 door James Jacob Prasch 31 januari 2021

Wat kan het Woord ons leren over de laatste dagen m.b.t. de komst van Elia? Komt hij werkelijk? Wellicht samen met Mozes als één van de twee getuigen, dan wel met Elisa of Enoch? Wat is “in de geest van Elia”? MALEACHI 4:5,6 (HSV)...
Elia en de eindtijd deel 3 door James Jacob Prasch - 14 februari 2021

Elia en de eindtijd deel 3 door James Jacob Prasch 14 februari 2021

Er wordt begonnen de vraag hoe we juist met symboliek, typologie om kunnen gaan. Bijvoorbeeld, dat het niet als basis kan dienen voor doctrine, maar het illustratief kan zijn. Daarna wordt v..erder gegaan vanuit 1 Koningen 18:40, Openbaring 11, 1 Koningen 19 en meer. Één van de interessante inzichten is wat het verschil in betekenis is tussen de 1.260 dagen en 42 maanden.

Geest van de Waarheid en de geest van de dwaling

Jacob spreekt over het belang van het onderscheiden en zich bewust zijn van valse leraren.
De gehele raad van God - Jacob Prasch

Gods gehele raadgeving, sessie 3 door Jacob Prasch

Nu met Nederlandse ondertiteling. Zeer gedegen, Bijbels onderbouwd legt Jacob Prasch ons hier uit dat het gehele raadsbesluit van God enorm belangrijk is. Hij geeft voorbeelden van hoe mensen dit anders zien door bepaalde teksten, bepaalde geboden weg te laten omdat het hun niet zint. Maar wat zegt het Woord hierover? Zo wijst hij er op wat God er van vindt, met o.a. de vergelijking van het manna in de woestijn. Eet alles er van op en laat niets er van over, was de opdracht. Toen men dat wel deed bedierf het. Er kwamen wormen uit. Wees niet zoals Satan en vele van zijn dienaren. Hij probeerde Jezus in de woestijn te verleiden door een tekst uit Psalm 91:11-12 uit z'n verband te rukken (Mat. 4). Jezus antwoord was telkens het woord, en dit keer "Er staat ook geschreven..." (Deut. 6:16)...
The Real Lord's Prayer John 17 1-25 - Teaching by Jacob Prasch

Het werkelijke gebed van de Heer

Wat is het gebed van de Heer? Wat vraagt Hij aan God en voor wie? Hieronder vindt u een uitleg van Jacob Prasch. Voor het grootste deel onderwijst Jacob uit het boek van Johannes de hoofdstukken 14:6-15-16-17.
Kairos en chronos - Jacob Prasch 28 maart 2021

Kairos en chronos deel 1 – Jacob Prasch 28 maart 2021

Wat is kairos en chronos? Wat leert het Woord hierover? Aan het begin legt Jacob eerst uit wanneer het volgens de Joodse kalender Pasen is en Jezus' dood en opstanding heeft plaats gevonden. Jezus stierf voor Pasen, op de dag van de voorbereiding (Joh. 19:14, 31) en herrees op het feest der eerste vruchten Bikkurim (Lev. 23:10-11). Precies op het moment dat de hogepriester bij de eerste zonnestraal boven de Olijfberg de eerste vrucht oogstte.
Kairos en chronos deel 2 - Jacob Prasch 11 april 2021

Kairos en chronos deel 2 – Jacob Prasch 11 april 2021

In het Engels is de titel: It's about time. - Openbaring 22:6-7 (HSV) 'En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. En hij zei tegen mij: Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden om Zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren.'
Midrash deel 1 - Jacob Prasch 25 april 2021

Midrash, deel 1 – Jacob Prasch – 25 april 2021

Wat zijn de tekst uitlegmethoden die doorgaans gebruikt worden? En wat voor bijbeluitleg is Midrash? In dit deel wordt de basis gelegd. Er zal bekeken worden wat voor methoden wij gewend zijn en een begin gemaakt worden met wat Midrash eigenlijk voor Bijbelse uitlegmethode is. Let wel, dit is dan niet de Midrash die vanuit het Rabbinisme rond de derde en vierde eeuw ontwikkeld is. De eerste teksten waarmee begonnen wordt zijn Hosea 11:1 en Mattheüs 2:. Hosea 11 in de context gaat over de Exodus, toch haalt Mattheüs hier meer uit. Hoe zit dat qua Midrash?
Midrash deel 2 - Jacob Prasch - 9 mei 2021

Midrash, deel 2 – Jacob Prasch – 9 mei 2021

Wat voor bijbeluitleg is Midrash? In dit deel wordt verder gegaan over met name wat Peshat en Pesher is. Het woord Pesher komt ook voor in Prediker 8:1 overigens.
Midrash deel 3 - Jacob Prasch - 6 juni 2021

Midrash, deel 3 – Jacob Prasch – 6 juni 2021

Deze les van Jacob gaat over het leren kennen van het Woord op Bijbelse manieren i.p.v. de traditionele, maar niet altijd juiste. Dit is onderdeel van de Midrash serie. Hij legt in dit deel uit wat pardes is. Het woord betekent boomgaard en Bijbelstudie is alsof je die binnengaat. Wanneer we bomen planten die daar niet thuishoren en niet zorgen voor de juiste teelt in de boomgaard, dan zal deze rot fruit produceren, overwoekerd raken en een wild bos worden. Als we Bijbelse manieren van interpretatie gebruiken, zullen we een prachtig geheel krijgen met mooie, smakelijke vruchten en een verdiepende kennis van wie onze Verlosser, God is.
1e Moriel Holland conferentie sessie 1 van dag 1

O.a. over de geest van dwaling – 1e Moriel Holland conferentie sessie 1 van dag 1

Op 10, 11 en 12 mei 2019, sprak James Jacob Prasch voor het eerst in Nederland. Dit is de eerste sessie van de eerste dag. Jacob, oprichter van Moriel Ministries, legt o.m. uit wat de “geest van dwaling” doet. Voor vragen en/of aanmerkingen kunt u mailen naar info@moriel.nl Voor meer informatie over Moriel Ministries Nederland bezoekt u onze site: https://moriel.nl
1e Moriel Holland conferentie sessie 1 van dag 1

O.a. over de heilige Drie-Éénheid en het huwelijk – 1e Moriel Holland conferentie sessie 2 van dag 1

Op 10, 11 en 12 mei, sprak James Jacob Prasch voor het eerst in Nederland. Dit is de tweede sessie van de eerste dag. Jacob, oprichter van Moriel Ministries, legt o.m. uit hoe de heilige drie-éénheid wordt gereflecteerd in het huwelijk. Voor vragen en/of aanmerkingen kunt u mailen naar info@moriel.nl
De doop

Over de doop deel 1, met vertaling

Deze les wordt vertaald. Jacob begint met een stukje geschiedenis van de doop in de Nederlandse context. Daarna gaat hij verder met de Bijbelse uitleg er van e.d. Veel zegen gewenst!
De doop

Over de doop deel 2, met vertaling

Deze les wordt vertaald. Jacob begint met wat Mozes en Israël ons tonen kan over de doop in water, de doop in de Geest en meer. Wat is onrein en rein in het licht van het Nieuwe Verbond? Wat kunnen we leren over Jezus geestelijke lichaamsdelen nu? Wat is de realiteit van de doop?
1e Moriel Holland conferentie sessie 1 van dag 1

Over de laatste van de 70 weken en de opname – 1e Moriel Holland conferentie sessie 2 van dag 2

Op 10, 11 en 12 mei, sprak James Jacob Prasch voor het eerst in Nederland. Dit is de tweede sessie van de eerste dag. Jacob, oprichter van Moriel Ministries, legt o.m. uit hoe de heilige drie-éénheid wordt gereflecteerd in het huwelijk. Voor vragen en/of aanmerkingen kunt u mailen naar info@moriel.nl
Sessie 1: Hooglied en de wederkomst van Jezus Christus - Eindtijdconferentie 2020 Moriel Nederland

Sessie 1: Hooglied en de wederkomst van Jezus Christus – Eindtijdconferentie 2020 Moriel Nederland

Op 28, 29 februari en 1 maart 2020, sprak James Jacob Prasch in Utrecht. Dit is de 1e sessie van de conferentie op vrijdag. Jacob legt het verband uit tussen Hooglied en de wederkomst van Jezus Christus. Voor vragen en/of aanmerkingen kunt u mailen naar info@moriel.nl. Via onze site vindt u divers video- en ander materiaal. Veel zegen gewenst! Niet de gewone mens, maar God is onze leraar. Zoals het Woord ons leert en genade schenkt aan de nederige, die Zich tegen de trotse keert.
Moriel NL eindtijdconferentie sessie 2 deel 1 - 29 feb 2020

Sessie 2: De eindtijd en opname deel 1 van 3 – Eindtijdconferentie 2020 Moriel Nederland

Op 28, 29 februari en 1 maart 2020, sprak James Jacob Prasch in Utrecht. Dit is deel 1 van de 2e sessie tijdens de conferentie op zaterdag. Jacob legt uitvoerig de eindtijd in relatie tot de opname en de wederkomst van Jezus Christus uit.
Moriel NL eindtijdconferentie sessie 2 deel 2 - 29 feb 2020

Sessie 2: De eindtijd en opname deel 2 van 3 – Eindtijdconferentie 2020 Moriel Nederland

Op 28, 29 februari en 1 maart 2020, sprak James Jacob Prasch in Utrecht. Dit is deel 2 van de 2e sessie tijdens de conferentie op zaterdag. Jacob legt uitvoerig de eindtijd in relatie tot de opname en de wederkomst van Jezus Christus uit.
Moriel NL eindtijdconferentie sessie 2 deel 3 - 29 feb 2020

Sessie 2: De eindtijd en opname deel 3 van 3 – Eindtijdconferentie 2020 Moriel Nederland

Op 28, 29 februari en 1 maart 2020, sprak James Jacob Prasch in Utrecht. Dit is deel 3 van de 2e sessie tijdens de conferentie op zaterdag. Jacob legt uitvoerig de eindtijd in relatie tot de opname en de wederkomst van Jezus Christus uit.
Moriel NL eindtijdconferentie sessie 3 - 1 mrt. 2020

Sessie 3: Sterren die schijnen – Eindtijdconferentie 2020 Moriel Nederland

Op 28, 29 februari en 1 maart 2020, sprak James Jacob Prasch in Utrecht. Dit is de 3e sessie tijdens de conferentie op zondag. Dit keer is het onderwerp "Sterren die schijnen".

Tekst, co-tekst, context

Hier legt Jacob Prasch uit op welke manier je bijbelinterpretatie doet, zonder dat je er je eigen mening inlegt. Dat laatste wordt ook wel "inlegkunde" of "eisegese" genoemd.
Onze visie

Ware en valse zalving

Hier legt Jacob Prasch uit wat de werkelijke en valse zalving is.
Elia en de eindtijd deel 3 door James Jacob Prasch - 14 februari 2021

Wat betekent het avondmaal – Deel 2 – Met Jacob Prasch op 14 maart 2021

Dit is het onderwijs over het avondmaal, de maaltijd des Heren, deel twee. Jacob Prasch laat ons verder de diepere betekenissen van deze maaltijd zien. Zoals dat de Bijbel ons leert zien dat alleen wedergeborenen kunnen deelnemen. Ook leert hij, op basis van de volgorde in Handelingen 2:28-42, dat je alleen kunt deelnemen als je gedoopt bent. Je kunt het avondmaal zo vaak houden als je wil. Zoals thuis bij je gezin, zolang het maar op Bijbelse wijze is.
Elia en de eindtijd deel 3 door James Jacob Prasch - 14 februari 2021

Wat betekent het avondmaal? – Deel 1 – Met Jacob Prasch op 28 februari 2021

Jacob legt delen van de rijke betekenis van de maaltijd des Heren uit. Het staat zelfs voor het epicentrum van ons geloof en onze aanbidding. We kunnen die maaltijd niet begrijpen, als we niet het paasfeest begrijpen, en dat feest niet als we de betekenis van Mozes en de wet niet begrijpen. Zo komen vele punten uit het Woord aangaande het Nieuwe verbond aan bod.