Vanwege de maatregelen digitale bijeenkomst

Zondag 29 maart om 11.00 uur zullen we voor het eerst experimenteren met een digitale dienst. We zullen hiervoor de applicatie “Zoom” gaan gebruiken. Dat betekent dat we middels een videoconferentie de dienst zullen gaan doen. Het voordeel is dat je vanuit huis aan kan sluiten bij het onderwijs en dus niet de deur uit hoeft.

Je kunt meedoen via https://zoom.us/join of de app via de app store installeren. Indien je in de gelegenheid bent om rond 11.00 uur live aan te sluiten, stuur dan z.s.m., maar in ieder geval voor 10.45 uur een mail naar info@moriel.nl. We zullen je dan een link sturen + wachtwoord, zodat je kunt deelnemen aan de dienst.

Het thema voor morgen valt onder apologie en is getiteld: Wat vraag je aan een evolutionist?

Gods zegen en hopelijk tot morgen!

Bijbeluitleg c.q. exegese

In de HSV staat te 2 Kronieken 13:22 en 24:27 het woord verslag. In de grondtekst is dat midrâsh (Strongs H1875): een onderzoek naar. Er zijn 2 soorten:

  1. Halakhic Midrash: Rabbijns en wettisch en is niet Bijbels.
  2. Haggadic Midrash: Haggadic komt van haggadah wat vertellen betekent is dat is wat in het Nieuwe Testament door Jezus en anderen gebruikt wordt.

Het is een manier van interpretatie c.q. hermeneutiek dat de tekst verrijkt maar niet tot een dogma, vaststaande leer moet leiden. Zie hieronder voor meer, en neem daarbij altijd in acht dat God onze leraar is. Toets a.u.b. alles aan het Woord.

Moriel: God is onze leraar

Moriel is een internationale, veelzijdige bediening van Joodse en niet-Joodse, wedergeboren gelovigen, één in Jezus de Messias Zij is toegewijd aan evangelisatie onder Joden, maar ook onder mensen van andere religies zoals de Islam, het Hindoeïsme en het Boeddhisme.

Moriel werpt ook veel Bijbels onderbouwde bezwaren op tegen theologisch verkeerde leer binnen het Christendom. Dit is inclusief het Rooms-Katholicisme. Net als het Talmoed-jodendom, beschouwen wij deze grotendeels als niet-Schriftuurlijk.

Bijbellessen

Toets a.u.b. alles met en aan het Woord en behoud het goede.

James Jacob Prasch

Begrip en interpretatie Eindtijd 1

Dit is een van Jacob's oudere leringen op The Apocalypse Conference. Deze leringen werden gefilmd in Griekenland, op het eiland Patmos, in 2005, deel één van een zevendelige serie. Jacob bespreekt de opname, aspecten van de 2e komst, de 4 ruiters en eschatologie; de leer van de laatste dingen, in het algemeen.

Begrip en interpretatie Eindtijd 7 (V & A)

Dit is een van Jacob's oudere leringen tijdens The Apocalypse Conference. Deze leringen werden gefilmd in Griekenland, op het eiland Patmos, in 2005. Dit is deel zeven van een zevendelige serie. Jacob bespreekt de opname, aspecten van de 2e komst, de 4 ruiters en eschatologie; de leer van de laatste dingen in het algemeen.

Begrip en interpretatie Eindtijd 2

Dit is een van Jacob's oudere leringen, The Apocalypse Conference, en werden gefilmd in Griekenland, op het eiland Patmos, in 2005. Dit is deel twee van een zevendelige serie. Jacob bespreekt de opname, aspecten van de 2e komst, de 4 ruiters en eschatologie in het algemeen.
1e Moriel Holland conferentie sessie 1 van dag 1

O.a. over de heilige Drie-Éénheid en het huwelijk – 1e Moriel Holland conferentie sessie 2 van dag 1

Op 10, 11 en 12 mei, sprak James Jacob Prasch voor het eerst in Nederland. Dit is de tweede sessie van de eerste dag. Jacob, oprichter van Moriel Ministries, legt o.m. uit hoe de heilige drie-éénheid wordt gereflecteerd in het huwelijk. Voor vragen en/of aanmerkingen kunt u mailen naar info@moriel.nl
1e Moriel Holland conferentie sessie 1 van dag 1

O.a. over de geest van dwaling – 1e Moriel Holland conferentie sessie 1 van dag 1

Op 10, 11 en 12 mei 2019, sprak James Jacob Prasch voor het eerst in Nederland. Dit is de eerste sessie van de eerste dag. Jacob, oprichter van Moriel Ministries, legt o.m. uit wat de “geest van dwaling” doet. Voor vragen en/of aanmerkingen kunt u mailen naar info@moriel.nl Voor meer informatie over Moriel Ministries Nederland bezoekt u onze site: https://moriel.nl
1e Moriel Holland conferentie sessie 1 van dag 1

Over de laatste van de 70 weken en de opname – 1e Moriel Holland conferentie sessie 2 van dag 2

Op 10, 11 en 12 mei, sprak James Jacob Prasch voor het eerst in Nederland. Dit is de tweede sessie van de eerste dag. Jacob, oprichter van Moriel Ministries, legt o.m. uit hoe de heilige drie-éénheid wordt gereflecteerd in het huwelijk. Voor vragen en/of aanmerkingen kunt u mailen naar info@moriel.nl

Begrip en interpretatie Eindtijd 6

Dit is een van de oudere leringen van Jacob tijdens The Apocalypse Conference. Deze leringen werden gefilmd in Griekenland, op het eiland Patmos, in 2005. Dit is deel zes van een zevendelige serie. Jacob bespreekt de opname, aspecten van de 2e komst, de 4 ruiters en eschatologie; de leer van de laatste dingen in het algemeen.

Begrip en interpretatie Eindtijd 5

Dit is een van Jacob's oudere leringen tijdens The Apocalypse Conference. Deze leringen werden gefilmd in Griekenland, op het eiland Patmos, in 2005. Dit is deel vijf van een zevendelige serie. Jacob bespreekt de opname, aspecten van de 2e komst, de 4 ruiters en eschatologie in het algemeen.

Begrip en interpretatie Eindtijd 4

Dit is een van Jacob's oudere leringen tijdens The Apocalypse Conference. Deze leringen werden gefilmd in Griekenland, op het eiland Patmos, in 2005. Dit is deel vier van een zevendelige serie. Hierin bespreekt Jacob de opname, aspecten van de 2e komst, de 4 ruiters en eschatologie in het algemeen.

Begrip en interpretatie Eindtijd 3

Dit is een van de oudere leringen van Jacob, The Apocalypse Conference. Deze leringen werden gefilmd in Griekenland, op het eiland Patmos, in 2005. Dit is deel drie van een zevendelige serie. Jacob bespreekt de Opname, aspecten van de 2e komst, de 4 Ruiters en eschatologie; de leer van de laatste dingen, in het algemeen.
The Real Lord's Prayer John 17 1-25 - Teaching by Jacob Prasch

Het werkelijke gebed van de Heer

Wat is het gebed van de Heer? Wat vraagt Hij aan God en voor wie? Hieronder vindt u een uitleg van Jacob Prasch. Voor het grootste deel onderwijst Jacob uit het boek van Johannes de hoofdstukken 14:6-15-16-17.

De Bijbel en valse interpretaties

Dit is een van Jacob's oudere leringen over Jeruzalem en de komende tempel. Hier leest Jacob uit het boek 2 Thessalonicenzen
De gehele raad van God - Jacob Prasch

Gods gehele raadgeving

Jacob herinnert ons aan de noodzaak om de Bijbel goed te interpreteren door de tekst, context en co-tekst van het Woord van God te analyseren en het Woord op de juiste manier te verdelen. Oftewel, een les in Bijbeluitleg c.q. exegese met een aantal praktijkvoorbeelden van hoe het wel en niet moet.

Tekst, co-tekst, context

Hier legt Jacob Prasch uit op welke manier je bijbelinterpretatie doet, zonder dat je er je eigen mening inlegt. Dat laatste wordt ook wel "inlegkunde" of "eisegese" genoemd.

Geest van de Waarheid en de geest van de dwaling

Jacob spreekt over het belang van het onderscheiden en zich bewust zijn van valse leraren.
Onze visie

Ware en valse zalving

Hier legt Jacob Prasch uit wat de werkelijke en valse zalving is.

De reis van Abraham

Jacob beschrijft de oproep van God aan Abraham vanuit Ur van de Chaldeeën. Die laat zien hoe zijn verblijf een prototype is voor ons verblijf als gelovigen.